ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στις μέρες μας βιώνουμε μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες κρίσεις του καπιταλισμού, που μεταφράζεται σε έξαρση της επιθετικότητάς του, παρατεταμένη πιστωτική και οικονομική κρίση, κρίση χρέους, βαθιά ύφεση και τάσεις επέκτασής τους, με συνέπεια  τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας.

Τις συνέπειες αυτής της κρίσης βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας μέσω της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Πολιτική η οποία υπαγορεύεται από τους δανειστές-εκπροσώπους του κερδοσκοπικού και ληστρικού κεφαλαίου.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ