Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων ΕΛΜΕ στις 22-10-2011… εδώ