Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από την πορεία στις 19-10-2011:

 

 

Βίντεο πορείας 19-10-2011