ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κυρία Υπουργέ,

Σχετικά με την απόφασή σας αρ. 81504/Δ2 /19-7-2011, για τα «κριτήρια και την διαδικασία απόδοσης  δεύτερης ειδικότητας», το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαπιστώνει με λύπη του πως η τακτική σας να μην αναπτύσσετε κανένα διάλογο και συζήτηση  με τους εκπαιδευτικούς φορείς δυστυχώς επιβεβαιώνεται ακόμα και σε ένα θέμα στο οποίο δεν είχαμε εναντιωθεί.

΄Οσον αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης απόφασης έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

α) Με βάση τις διατυπώσεις των δύο πρώτων παραγράφων και τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Παιδείας, πολλά ΑΠΥΣΔΕ διαχωρίζουν σε δύο κατηγορίες τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 που έχουν άλλο βασικό πτυχίο αλλά ουσιαστικά τα ίδια προσόντα. Θεωρούμε ότι η δεύτερη ειδικότητα  πρέπει να αποδοθεί  και στις δύο περιπτώσεις (δηλαδή όχι μόνο σε εκείνους που είχαν διοριστεί με άλλο πτυχίο και μετατάχθηκαν σε ΠΕ19/20, αλλά και εκείνους που έχουν άλλο πτυχίο και διορίστηκαν ως ΠΕ19/20). Λόγοι ισότιμης μεταχείρισης αυτό επιβάλλουν.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ