Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από την πορεία στις 05-10-2011:

Βίντεο πορείας 05-10-2011