ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜARIONOGUEIRA Γ.Γ. ΤΗΣ FENPROF (Πορτογαλική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών):

Φίλοι, σύντροφοι και συνάδελφοι της ΟΛΜΕ, αν το να βρίσκομαι με φίλους όποτε είναι δυνατόν είναι καθημερινή μου επιθυμία, το να βρίσκομαι με φίλους σε στιγμές που είναι για όλους μας στιγμές ύψιστης δυσκολίας, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό καθότι έτσι γίνονται δυνατότεροι οι δεσμοί αλληλεγγύης και ιδιαίτερα σ’ αυτή την περίπτωση που υπάρχουν κοινές δυσκολίες και προβλήματα, όπως ξέρουν καλά και ο λαός σας και ο δικός μας, καθώς έχουμε γίνει στόχος των ίδιων πιέσεων, της ίδιας πολιτικής και των ίδιων τιμωριών.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ