Έκθεση για το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Εκπαιδευτικής Διεθνούς που πραγματοποιήθηκε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής από 22  έως  26/7/11.

 

Από 22  έως  26/7 πραγματοποιήθηκε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Εκπαιδευτικής Διεθνούς, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από 154 χώρες και 305 οργανώσεις.

Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ Αλεβυζάκης Γιώργος και τα μέλη της Κωνσταντίνου Νικηφόρος και Παπαχατζής Ηλίας.

Βασικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια εκπαίδευση από αυτή. Οι εκπαιδευτικές αντιπροσωπείες των χωρών στο σύνολό τους, επέκριναν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται και έχουν ως συνέπεια τη μείωση της ποιότητας αλλά και των ευκαιριών παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά όλου του κόσμου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μαθητική διαρροή κυρίως των τρίτων χωρών.

Κυρίαρχο μήνυμα του Συνεδρίου ήταν: μόρφωση ? παιδεία ? εκπαίδευση για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ως αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ καταθέσαμε ψήφισμα μαζί με την Εθνική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Πορτογαλίας και το Εθνικό Συνδικάτο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γαλλίας. Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στηρίχθηκε και με τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΟΛΜΕ Αλεβυζάκη Γιώργου.

Τοποθέτηση από τον Αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ Γιώργο Αλεβυζάκη στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Education International στο Cape Town

Αγαπητοί Συνάδελφοι από όλο τον κόσμο!

Εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης των αγορών αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Οι επονομαζόμενες Αγορές προσπαθούν να αντιπαλέψουν τις χώρες τις Νότιας Ευρώπης. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, στόχος τους είναι η χώρα μας η Ελλάδα.

Οι πολιτικές που αποφασίζονται αφορούν εφαρμογές πολιτικών λιτότητας που παλεύουν το χαμηλό εισόδημα εργαζόμενων και συνταξιούχων.

Το ποσοστό του ΑΕΠ για τις δημόσιες υπηρεσίες περικόπτεται δραματικά.

Η πολιτική λιτότητας έχει τρομακτικές συνέπειες στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει ως αποτέλεσμα ελλιπείς δομές, περικοπές στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, μείωση μισθών, μειώσεις εκπαιδευτικών

Η Δημόσια Εκπαίδευση, για εμάς τους Έλληνες εκπαιδευτικούς είναι πηγή ζωής. Πιστεύουμε σε μία Ευρώπη που θα βασίζεται στις κοινωνικές δομές, στη δημόσια εκπαίδευση και στην κοινωνική ασφάλιση.

Σας καλούμε να στηρίξετε το ψήφισμά μας για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, μία πολιτικά ολοκληρωμένη Ευρώπη και έναν καλύτερο ειρηνικότερο κόσμο για όλα τα παιδιά μας.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ