ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ETUCE ΚΑΙ ΤΗΣ EFEE

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συζήτησε πρόσφατα την κοινή διακήρυξη της ETUCE (συνομοσπονδία εκπαιδευτικών Ευρώπης)  και της  EFEE (αντίστοιχη οργάνωση των εργοδοτών ? ιδιωτών και εκπροσώπων  υπουργείων παιδείας στις χώρες της ΕΕ) που έγινε στο πλαίσιο του «κοινωνικού διαλόγου».

Είναι γεγονός πως στο κείμενο αυτό περιέχονται κάποιες θετικές διαπιστώσεις για την δημόσια εκπαίδευση στην Ευρώπη, όπως: η αναγκαιότητα για την προτεραιότητα στις δαπάνες  για την εκπαίδευση ακόμα και όταν εφαρμόζονται προγράμματα σταθερότητας, η αναγνώριση πως η εκπαίδευση θα συνεχίσει να είναι εθνική αρμοδιότητα ή ότι η εκπαίδευση  δεν πρέπει να περιορίζεται στις ανάγκες της αγοράς.

Η γενική όμως κατεύθυνση της διακήρυξης αυτής υποστηρίζει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, με ευθύνη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των Εθνικών Κυβερνήσεων.  Συγκεκριμένα δεν αμφισβητείται η αντιλαϊκή πολιτική των λεγόμενων σταθεροποιητικών οικονομικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες και τα οποία επιδεινώνουν τόσο τις εργασιακές συνθήκες, μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις όσο και υποβαθμίζουν τα κοινωνικά αγαθά (παιδεία, υγεία, ασφάλιση κ.λπ.) και διαλύουν το «κοινωνικό κράτος».

Διαβάστε περισσότερα … εδώ